Gå tilbake til:
Du er her:

Gebyrregulativet 2015

Vedtatt i Bergen bystyre 17. desember 2014. Gjelder fra 1. januar 2015.

NB! Fra og med 1. januar 2015 blir det krevd gebyr for saker som avvises og for saker som trekkes før realitetsvedtak (jf. Plan- og bygningsloven § 3-23). En sak regnes som påbegynt når mottakskontroll er startet.