Gå tilbake til:
Du er her:

Veiledere

Saksbehandlingsfrister for byggesøknader

Normal saksbehandlingsfrist for byggesøknader er 12 uker, men det finnes unntak. Les mer og se hvilke kriterier som gjelder.

Saksinnsyn

I saksinnsyn finner du dokumenter knyttet til plan- og byggesaker for Bergen kommune.

Kundeveiledertjenesten

Plan- og bygningsetatens kundesenter har en gratis, muntlig veiledningstjeneste for enkle tiltak som for eksempel garasje, bod og mindre tilbygg. Vi hjelper deg med informasjon om hvilke bestemmelser, lover og regler som gjelder for din eiendom.

Mottakskontroll byggesaker

Søknad om rammetillatelse og tillatelse til tiltak blir etter at det er ført inn i vårt saksbehandlingssystem, gjennomgått av etatens dokumentsenter for å se til at søknaden med tilfredstillende materiell, tilfredstiller de krav kommunen fastsetter for å behandle saken.

Veileder private planforslag

Her finner du blant annet oversikt over planprosessen, veiledning til oppstartsfasen og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Bakkeplanering på landbrukseiendommer i drift

Her finner du informasjon og veiledning om fremgangsmåten for å søke om bakkeplanering på en landbrukseiendom i drift i Bergen kommune.

Solceller og solfangere i Bergen kommune

I Bergen kommune fritar vi for søknadsplikt for solceller eller solfanger som er godt integrert i fasaden, men med noen få unntak.

Bygge langs veg

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Dersom eiendommen din ligger langs riks- eller fylkesveg, må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.