Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Bydelenes psykiske helsetjeneste har kompetanse til å bistå mennesker med psykiske lidelser til å mestre hverdagen. Dette skjer gjennom individuell oppfølging, dag- og aktivitetstilbud og tilrettelagte botilbud. Det gis også hjelp til mennesker som opplever ulike former for kriser i livet.

Tjenester og skjema

Satsinger innen psykisk helse

Tverrfaglig forum

Flere kommuner samarbeider med Helse Bergen om å arrangere jevnlige seminarer om aktuelle tema innen det psykiske helsefeltet.
Les mer

Støttekontakt

Bergen kommune har behov for nye støttekontakter med ulike egenskaper og interesser.