Gå tilbake til:
Du er her:

Presentasjonen fra informasjonsmøte for de nye 8. klassingene våre.

Presentasjonen fra informasjonsmøtet 11.mai. Her finner dere også en lenke til en egen hjemmeside med mer informasjon om bl.a. fremmedspråk og valgfag.

https://sites.google.com/d/11GksSaTdpwka_C9og4n3H7yGcGcE5mus/p/1KFs5yb0007MJdbwDDHK7236ltn8h89z6/edit