Gå tilbake til:
Du er her:

Rå skole skal bli en Dembra skole.

Dembra er et tilbud hvor de ansatte vil motta veiledning, kurs og ressurser som støtter skolens arbeid med forebygging av utenforskap, fordommer og ulike former for gruppefiendtlighet.

Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper. En skole som satser på Dembra, satser på fellesskap og deltakelse i et inkluderende skolemiljø.
Opplegget bygger på opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket Kunnskapsløftet.

Her kan du lese mer om hva Demra er.