Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldremøter uke 38 utsatt

På grunn av den økte smittesituasjonen i Bergen kommune ser vi oss dessverre nødt til å utsette foreldremøtene i uke 38

På bakgrunn av innstramminger i smitteverntiltak og etter anbefaling fra etat for skole, Bergen kommune, ser vi oss dessverre  nødt til å utsette foreldremøtene som var planlagt avholdt i uke 38. Vi vil komme tilbake med eventuelt ny dato når  smittesituasjonen i Bergen kommune er en annen enn den er nå og Bergen kommunes innstramming i smitteverntiltak er løst noe opp igjen.

Dette gjelder både for fellesmøtet som i Rollandshallenog for klassemøtene.