Gå tilbake til:
Du er her:

Første skoledag for 1. trinn, 17.august 2020

Skolen starter opp på gult smittevernsnivå i forhold til Korona. Det betyr at vi må forholde oss til en del smittervernregler og vi informerer derfor her om gjennomføring

På avdeling Storåsen er oppstart kl. 11.15 ute på skoleplassen.

På avdeling Kollåsen er oppstart kl. 12.00 ute på skoleplassen.

Elevene skal være på skolen i to timer, vi tenker elevene har spist lunsj før de kommer.

Storåsen: 11.15 - 13.15

Kollåsen: 12.00 – 14.00

Skolen åpner på gult smittevernnivå. I vedagte skriv kan du lese om forhåndsregler knyttet til smittevern og hvordan vi planlegger en trygg og fin første skoledag for 1.trinnselevene våre.

Vel møtt til skolestart!