Gå tilbake til:
Du er her:

Ruspolitisk råd sine oppgaver

Ruspolitisk råd skal opptre tverrpolitisk og uavhengig og sikre at brukere og pårørende sitt syn på saker som angår dem, blir en del av grunnlaget for de avgjørelser som fattes.

Ruspolitisk råd er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder tjenester til rusmiddelbrukere og deres pårørende i Bergen kommune. Ruspolitisk råd behandler ikke enkeltsaker (enkeltindivider), bortsett fra evt å bruke enkeltsaker som eksempler.

Saker rådet tar opp

Ruspolitisk råd kan selv ta opp saker som er viktige for brukere og pårørende sin situasjon. Eksempler på sakstyper som skal legges frem for rådet er: 

  • overordnete kommuneplaner og budsjetter
  • tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren som gjelder ruspolitikk
  • boligprogrammer og arealplaner

Ruspolitisk råd sine møter

Ruspolitisk råd sine møter er åpne for alle. Du finner møtekalender med sakpapirene og medlemmer i Ruspolitisk råd her.