Gå tilbake til:
Du er her:

1. trinn høsten 2022

Her finner dere informasjon til foresatte for elever på høstens 1. trinn. Siden oppdateres når ny informasjon tilkommer.

Innskriving

Skolen har startet innskrivingsprosessen for nye førsteklassinger og brev med vedtak om tildeling av skoleplass ble sendt ut til foreldrene i dag 22. mars. Sendte vedtak går til brevproduksjon og noe tid til postgang må forventes.  

SFO 

Søknadsportalen for å søke SFO-plass for 1. trinnselever høsten 2022 er ennå ikke åpnet. 

En ny ordning med reduserte priser for 1. trinnselever trer i kraft skoleåret 2022/2023. Mer informasjon kommer når ordningen er klar og du kan søke. 

Alle som søker får plass på SFO.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolefritidsordning/skolefritidsordning-sfo

Førskoledag

Onsdag 1. juni arrangerer vi førskoledag. Det blir sendt ut en egen invitasjon til denne dagen.