Gå tilbake til:
Du er her:

Hjemmeskole innføres for 5.-7.trinn før jul

Byrådet vedtok for kort tid siden at det innføres digital hjemmeskole for 5.-10.trinn på alle kommunale grunnskoler i Bergen fra og med torsdag 16.12 og frem til juleferien, dvs. ut uke 51.

Det er en kritisk situasjon i mange av skolene både knyttet til smittesituasjonen og bemanningskapasitet. De nye karantenereglene har forsterket kapasitetsutfordringene ytterligere når barn og unge nå er unntatt karantene, mens ansatte fortsatt må i karantene. Samlet gir dette betydelige utfordringer for skolene i arbeidet med å gjennomføre smittevernfaglig forsvarlig drift.

 De siste 14 dagene er over 1300 barn og unge mellom 6 og 19 år bekreftet smittet. Som et tiltak for å bedre smittesituasjonen og øke kapasiteten i skolene vurdere derfor byrådet at det er nødvendig å gjennomføre hjemmeskole ut kalenderåret. Beslutningen fattes med utgangspunkt i smittevernoverlegens anbefalinger og i dialog med skolesektoren.

Tiltaket som innføres på 5.-10.trinn vil redusere smitterisiko og gi skolene mulighet til å ivareta undervisningen på 1.-4.trinn, gi tilbud til sårbare elever og elever (under 12 år) med foreldre i samfunnskritiske funksjoner.