Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om jodtabletter ved atomhendelse

Kommunen informerer: Som del av den generelle beredskapen, distribuerer Bergen kommune nå jodtabletter til alle skoler og barnehager i Bergen. 

Vedlagt finner dere informasjon om utlevering av jodtabletter ved en eventuell atomhendelse. 

Jodtabletter er aktuelt ved utslipp av radioaktivt jod. Årsaker til en hendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet. Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap vil, ved en atomhendelse, om nødvendig gi en anbefaling om inntak av jodtabletter, sannsynligvis sammen med et råd om å oppholde seg innendørs. Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at Kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det. Jodtabletter er distribuert og lagres ved skoler og barnehager. Skoler og barnehager innhenter forhåndssamtykke fra foresatte til at deres barn skal få utlevert jodtabletter etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell hendelse. Skolene og barnehagene i Bergen kommune sørger for utlevering til barn/elever som oppholder seg på skolen/ i barnehagen, og varsler foresatte. Barna/elevene inntar da tablettene når de får de utlevert. Jodtabletter er nå også tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på apotek) og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende.

Alle elever skal ha fått med seg  et samtykkeskjema i sekken. Dersom dere samtykker i at barnet skal få jodtablett på skolen må begge foresatte skrive under på samtykkeskjemaet og returnere det til skolen snarest.