Gå tilbake til:
Du er her:

Smitteutbrudd på 6.trinn

Vi har pr. nå informasjon om seks smittede elever på 6.trinn ved Sædalen skole. Etter dialog med vikarierende smittevernoverlege innføres regime med jevnlig testing av elevene på dette trinnet. Deltagelse i jevnlig testing er frivillig. Regimet innebærer at foresatte eller eleven selv tester seg med hurtigtest (selvtest) to ganger i uken (mandag og torsdag) i to uker etter siste positive prøve i gruppen. I tillegg oppfordres dere til å teste dersom eleven får symptomer. I tilfeller hvor det ikke er mulig for elev/ foresatte å gjennomføre selvtest, kan test gjennomføres på kommunal teststasjon eller hos privat helsetjeneste. 

Ved positivt svar på hurtigtest ring smittesporingsteamet 40811195 og informer skolen.