Gå tilbake til:
Du er her:
Storåkervika
Storåkervika
Bilde: Gro

Symjeopplæring i Storåkervika

I dag har 6. og 7. trinn vært i Storåkervika

Vi har tent bål og kost oss i fjæra. 7. trinn har kompetansemål som dei skal prøve å nå før utgangen av dette skuleåret og dei har derfor øvd på sikkerhet og redning i sjøen i dag. Kompetansemålene sier at etter 7. trinn skal elevene: 

«utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn» og «vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn»

Kommande veke blir det ny tur for 7. trinn til sjøen