Gå tilbake til:
Du er her:

Eksamen våren 2022 er avlyst

Grunnskoler og videregående skoler skal ikke gjennomføre verken skriftlig eller muntlig eksamen i 2022. Sandgotna vil derfor heller ikke gjennomføre prøvemuntlig som er vanlig forberedelse til eksamen

 

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående våren 2022 er avlyst

Kunnskapsdepartementet har i dag fastsatt endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole.

Eksamen for privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføres. Ny, utsatt og særskilte eksamener og eksamener i enkelte lærefag skal også gjennomføres.

Les mer på udir.no.