Gå tilbake til:
Du er her:
Nasjonale prøver

Nasjonale prøver på 8.- og 9. trinn

Mandag 31. august åpnes det for at elever på 8.- og 9. trinn kan gjennomføre nasjonale prøver. 8. trinn skal ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, 9. trinn skal ha i lesing og regning.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøveperioden i år er fra 31. august til 25. september.

For ytterligere informasjon, følg lenken:
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/nasjonale-prover