Gå tilbake til:
Du er her:

Sandgotna skole er ikke berørt av streik pr. 17.08.2022

Sandgotna skole er pr. 17.08. ikke del av streikeuttaket i konflikten som nå trappes opp. Foreløpig er det Gimle, Slåtthaug og deler av Olsvik skoler som er berørt av lærerstreiken.

Inntil videre er ikke Sandgotna skole berørt av streiken og holder åpent som normalt.

Bergen kommune har fått melding om streikeuttak av 40 lærere ved Gimle oppveksttun skole fra 20.06. og stordelen av lærerne ved Slåtthaug skole fra 22. august.

I tillegg er tre ansatte ved Olsvik skole allerede tatt ut i streik av Skolenes landsforbund (SL).

Utover dette er det rundt 1400 lærere rundt om i landet som nå blir tatt ut i streik.

Ks og forhandlingssammenslutningene ble enige 24. mai, men lærerorganisasjonene har avvist forslaget. Derfor vil streiken trolig bli trappet opp ved skolestart. Skolen vil informere elever og foresatte gjennom de vanlige kanaler dersom ansatte ved Sandgotna skole blir tatt ut i streik.