Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt om koronasituasjonen ved Sandgotna skole

Skolen har pr. 27.10. registrert 16 tilfeller av korona. Alle elever får hjemmeundervisning i uke 44. Vanlig undervisning for alle fra 01.02. MER INFO OM KORONA UNDER, OG I RAMMEN PÅ TOPPEN AV SIDEN.

Smitteutbrudd

Flere ansatte har hatt symptomer og har rutinemessig testet seg. Skolen har siden skolestart også oppfordret elever og foresatte til å teste seg ved symptomer. Prøvene for 16 personer er så langt positive. Det er både elever og ansatte som er smittet og vi venter at det kan bli flere.

Vi ber om at alle elever ved skolen å tenke som at de alle er i karantene. Dette for å hindre en ny oppblomstring av smitte når skolen åpner igjen mandag 02. november.

 

Smittevernkontoret er i tett dialog med skolen for smittesporing og oppfølging. Smittede har vært i mulig nærkontakt med elever og lærere i tre klasser på 8. trinn, fire klasser på 9. trinn, to klasser på 10. trinn. Flere  personer på forsterket avdeling har også testet positivt.  Alle elevene får nå hjemmeundervisning frem til og med fredag 30.10.

Skolen har vurdert at vi oppnår best smitteforbygging ved at alle elevene blir hjemme i denne perioden. Klasser/elever som skal i karantene har fått melding/e-post direkte. Alle elevene får hjemmeundervisning hele uke 44. Klassene har ulike, obligatoriske fremmøter sammen med lærerne på Meet, men alle elever har fått informasjon sine fremmøtetider. Innholdet varierer etter hva de arbeider med på trinn, klasser og fag. Arbeidsplaner for perioden finnes på skolens hjemmeside som vanlig.

Praksistudenter, og andre ansatte som har vært i nærkontakt med mulig smittede, vil også være i karantene. Ansatte som ikke er syke vil følge opp elever med hjemmundervisning i denne perioden. Studenterene vil følge opp hjemmeundervisning sammen med de faste lærerne.

Alle klasserommene er stengt av og vil bli grundig rengjort før bruk. Dette arbeidet pågår nå, ekstra bemanning er satt inn for å sikre dette til oppstart. Det er også satt i verk ytterligere renhold på utsatte flater og berøringspunkter på hele skolen når skolen starter opp igjen.

Skolen regner med at igangsatte tiltak stopper videre spredning men vil umiddelbart kontakte dem som blir berørt dersom videre smitte skulle oppstå.

Karantene:

Elever/klasser ved skolen som er i karantene, har fått melding hjem om dette. Karantene betyr at eleven kan gå på butikken og apotek, men IKKE gå på besøk eller treffe venner.

Smittetesting:

Elever og ansatte som får symptomer (forkjølelsessymptomer, feber, mister smakssans, hoste, dårlig allmentilstand mm), skal teste seg forkoronasmitte. Timebestilling gjøres på nett, lenke finner du her:

Lenke til å bestille koronatest 

Dersom testen viser koronasmitte, vil smittevernkontoret følge opp den enkelte og i samråd med dem avgjøres det hvor lenge eleven skal i isolasjon og hvem andre i husstanden og av nærkontakter, som skal i isolasjon.

Isolasjon:

Personer som er satt i isolasjon skal ikke forlate hjemmet i isolasjonsperioden (10 dager fra sannsynlig smittetidspunkt). Husstanden skal i isolasjon/karantene i samråd med smittevernkontoret.

 

Råd om når man må være hjemme ved sykdom:

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. Får en feber, mister smakssans eller opplever dårlig allmentilstand, skal det tas en koronatest og sydomsforholdet avklares før en kommer på skole/jobb igjen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Skolen innfører strengere rutiner som følge av smittesituasjonen i Bergen siste uker. Følgende tiltak er iverksatt:

-Praksistudenter fra HVL og UIB får utsatt praksispreiode til etter 21.09.               -Skolen innfører strengere tiltak for at elever fra ulike kohorter ikke skal blandes. Det vil bli færre friminutt på samme tid og mindre forflytning.              -Foreldremøter som ikke er gjennomført, vil gjennomføres på nett.                    -Elever og ansatte som bruker buss, oppfordres til å bruke munnbind.                -Skolen styrker renhold på utsatte områder, soner og berøringspunkter.            -Skolen vil i samråd med foresatte, sende hjem elever som får forkjølelses-symptomer, feber eller generelt nedsatt allmentilstand.

Skolen minner om at elever og ansatte som har bekreftet smittet person i nær relasjon skal ikke på skolen. Det samme gjelder elever og ansatte som har symptomer som vedvarende hoste, feber, influensasmerter, blir tydelig snufsete, nedsatt allmentilstand eller har plutselig tap av smak (kan eks ikke skille søtt/bittert). Elever og ansatte som får symptomer, som en mistenker kan være korona, skal bli hjemme og så snart som mulig få gjennomført en koronatest. Negativ test betyr likevel at en blir hjemme til symptomene er over pluss en dag. Dette for å unngå at andre får forkjølelsesymptomer som gir unødig bekymring.