Gå tilbake til:
Du er her:

Skolen stengt ut april måned-hjemmeundervisning. UFO er åpen for elever med avtale. Kontaktinfo mm her.

Skolen er stengt ut april - hjemmeundervisning. Skolens ledelse er tilgjengelig, mobilnumrene finner du her. UFO er åpen etter avtale. Elevene har hjemmeundervisning. Eksamen i grunnskolen er avlyst.

Kontaktinfo skoleledelsen, mobilnr: 

 

Rektor: 9226 0158

Ole Jørgen, avdelingsleder 8. trinn: 9202 4310

Tore, avdelingsleder 9. trinn: 9348 3443

Hans Eric, avdelingsleder 10. trinn: 9301 9305

Signe, avdelingsleder forsterket: 9381 1442

Siv Janne, avdelingsleder UFO: 4682 6611

Anette, kontorkonsulent: 9701 3622

_____________________________________________________________

Bergen kommune kommune innfører abonnement på Nyhetsbrev fra 31.03. Nyhetsbrevet kan være aktuelt for foresatte som ønsker å følge med på tiltakene Bergen kommune iverksetter:

Bergen kommune har etablert et nyhetsbrev man kan abonnere på, med aktuelt om koronaviruset og tiltak i barnehager og skoler. Bergen kommune har besluttet at skoler og barnehager uansett vil være stengt frem til onsdag 27.04.

________________________________________________________________

Fra: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) [mailto:mailer@utdanningsdirektoratet.no]
Sendt: 24. mars 2020 16:44
Til: Postmottak Skole Sandgotna
Emne: Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt

Alle eksamener for 10. trinn (og alle skriftlige eksamener for videregående skole) er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer informasjon om avlysning av eksamen.  

___________________________________________________________

Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt

 

Regjeringen har besluttet at alle landets skoler fortsatt skal være stengt til og med 27. april. Perioden kan bli forlenget.
Skolene må fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Mer informasjon finner du på www.udir.no/korona
Disse sidene oppdateres fortløpende med ny informasjon. Vi anbefaler alle å følge med jevnlig for å få med alle endringer.

Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss. 

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet 

____________________________________________________________

Elever med autisme el Asperger:

Mange som har familiemedlemmer med autisme eller Asperger syndrom lurer nok på hvordan de kan støtte og tilrettelegge for disse, nå som mange av de kjente rutinene er brutt og helseangsten kanskje trenger seg på.

Vi i SPISS har laget en nettside med tips og informasjon til dere! Denne siden retter seg kanskje først og fremst mot de som har omsorg for barn, men en god del av tipsene kan også "oppgraderes" slik at de kan brukes for ungdom og voksne.

Siden finner du her!

De viktigste tipsene, som vil gjelde uansett alder og fungering er:

  1. Etabler faste rutiner som fungerer innenfor det som er tilrådd
  2. Finn aktiviteter som fungerer innenfor det som er tilrådd, som kan erstatte ting som nå er avlyst. Dette bør være noe vedkommende liker og kan glede seg til. Tips kan være å gå seg en tur (dersom man ikke er i karantene), spille brettspill, se en god film sammen, bake eller lage annen mat, ulike former for håndarbeid eller andre kreative prosjekt, danse, lage video, intervjue noen hjemme eller noen over Skype eller lignende...
  3. Sett deg grundig inn i hva som er tilrådd (eks. vaske hender ofte, stå minimum 1 m unna folk man ikke allerede bor sammen med, hvis man treffer disse ute, ikke klappe andres dyr ute, bruke engangshansker i butikken...)
  4. Prøv å unngå "skremselspropaganda" - mange i sosiale medier er engstelige og kan legge ut ting som skaper unødvendig panikk. Forsøk å sammen sortere nyttig fra unødig informasjon.