Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Bergen har en visjon om å bli Norges beste by å vokse opp i for barn og unge, og de kommunale barnehagene i Bergen skal gi alle barn et mangfoldig tilbud av høy faglig kvalitet.

Våre verdier er varme, ser barnet og inkluderende.
Verdiene styrer vår pedagogikk og vår samhandling med barn og foresatte.

Verdigrunnlaget preger kommunens barnehagetilbud og sikrer det enkelte barn trygghet, læring og utvikling i hverdagen.

Pedagogene i barnehagene har spisskompetanse på samhandling og veiledning.

Bergen kommune skal ha barnehager som barn og foreldre har positive relasjoner til og kjenner glede over å tilhøre.

  • Varme
    Vi gir barnet omsorg og trygghet. I møtet med barn skal vår hjertevarme skape næring og vekstmulighet. Relasjonene våre skal være varme.
  • Ser barnet
    Vi ser det enkelte barns egenverdi. Barnet gis gode betingelser for læring og utvikling basert på vår anerkjennende væremåte.
  • Inkluderende
    Vi skaper gode fellesskap, der alle barn blir sett og bekreftet. Det enkelte barn skal oppleve gleden av å tilhøre små og store fellesskap.

Bergen kommune har utviklet felles lære- og verdisyn gjennom prosjektet "kompetente barn og unge". Dette har vært førende i kommunens skole- og barnehageutvikling.

Har du spørsmål om Bergen kommunes barnehager kan du ta kontakt med oss.