Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Tid for å søke barnehageplass

Har du ikke barnehageplass fra før og ønsker plass fra høsten, må du søke innen 28. mars.

(28.01.2019)

Alle som søker barnehageplass, må sende ny søknad

Alle som søker barnehageplass i Bergen og som skal være med i hovedopptaket for 2019, må registrere søknaden sin på nytt i systemet Vigilo. Det gjelder også dem som har søknad inne fra før.

(20.12.2018)

Vil ha forskerne inn i barnehagene

Onsdag åpnet BARNkunne - Senter for Barnehagerelevant forskning på Høgskulen på Vestlandet. Byråd Roger Valhammer ønsker at forskningen kan gjøre at barnehagene best mulig kan bidra til en bærekraftig utvikling.

(29.08.2018)

Krever tilbakebetalt 2 millioner kroner fra privat barnehage

Gjennom økonomisk tilsyn med Cultiva barnehage, har kommunen konkludert med at eier av Cultiva barnehage AS ikke oppfyller vilkårene i barnehageloven § 14A og må tilbakebetale 2 054 000 kroner.

(12.06.2018)

Nå kan du gjøre endringer i barnehagesøknaden

Hovedopptaket for 2018 er avsluttet. Nå kan du gjøre endringer i barnehagesøknaden din.

(20.06.2018)

Feiret åpningen av Minde barnehage

Noen måneder etter den nye barnehagen på Minde ble tatt i bruk, ble det invitert til offisiell åpning og feiring av den nye barnehagen.

(03.05.2018)

Slik får du svar på barnehagesøknaden

Selv om de første tilbudsbrevene om barnehageplass ved årets hovedopptak ble sendt ut i mars, pågår hovedopptaket til og med 20. juni. Det betyr at det kan gå noe tid før du mottar tilbud om plass.

(02.05.2018)

Resultater av brukerundersøkelsen 2018:

Foresatte er stadig mer fornøyde med barnehage, skole og SFO

Resultatene av årets brukerundersøkelse viser at de fleste barn i Bergen trives i barnehagen, på skolen og i SFO.

(10.04.2018)

Faktura for barnehage og SFO i mars kommer i uke 13

Faktura for barnehage og SFO er forsinket og kommer først i uke 13. Forfall på faktura for mars blir da 13. april.

(19.03.2018)

Liten nedgang i antallet som søker barnehageplass

2915 har søkt barnehageplass i hovedopptaket. Det er en liten nedgang fra i fjor.

(16.03.2018)

Vil gjøre fagarbeiderrollen mer attraktiv

Byrådet ønsker å gjøre fagarbeiderens rolle mer attraktiv. Denne uken inviterte byråd Pål Hafstad Thorsen relevante aktører og samarbeidspartnere til innspillskonferanse.

(14.03.2018)

Innspillsmøte 15. mars

Hvordan skaper vi gode oppvekstmiljø for barn og unge?

Hør hva ulike organisasjoner og offentlige instanser mener er viktig for å skape trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge i barnehage, skole og innen idretten!

(02.03.2018)

Innspillsmøte 14. mars

Hvordan gjøre det mer attraktivt å være fagarbeider?

Hør ulike organisasjoner, offentlige instanser og ressurspersoner gi råd og innspill om hvordan byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett kan ta fagarbeidernes kompetanse i bruk og gjøre det attraktivt å være fagarbeider.

(01.03.2018)

Faktura for barnehage og SFO kommer i uke 5

Faktura for barnehage og SFO er forsinket og kommer først i uke 5. Forfallsdato er som normalt.

(18.01.2018)

Barnehagefakturaen mottatt i juni

De kommunale barnehagene fakturere etterskuddsvis. Det betyr at barnehagefakturaen du får i midten av juni, er betaling for barnehageplassen i juni måned.

(16.06.2017)