Gå tilbake til:
Du er her:

Strømstans i store byer

Hva skjer med helsetjenestene når strømmen forsvinner? Det har Bergen kommune undersøkt i det internasjonale forskningsprosjektet Merepuv.

Koordinator for Merepuv i Bergen kommune er Jørgen Gullestad

Vi blir stadig mer avhengig av strøm for å få hverdagen til å gå rundt og løse utfordringer. Det er ikke stor sannsynlighet for omfattende og langvarige strømbrudd i Bergen i dag. Hvis det likevel skulle skje, kan konsekvensene blir store. Bergen har derfor deltatt i det EU-finansierte forskningsprosjektet Merepuv for å få økt kunnskap om hva som skjer, og hvilke tiltak som må settes i verk, hvis vi mister strømmen.

Merepuv er en forkortelse for «Methods and measures to enhance resilience against electric power outage in urban vital societal functions». Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ledet prosjektet som var et samarbeid mellom utvalgte europeiske bysamfunn og -regioner i Norge, Nederland og Latvia.

Les mer om prosjektet og last ned sluttrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fra Norge deltok kommunene Bergen, Oslo og Stavanger. Mens Bergen så på konsekvenser av strømstans i helsetjenestene, har de andre sett nærmere på nødetater og elektronisk kommunikasjon. Prosjektperioden varte fra 2018-2019.

Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap er ansvarlig for Bergens deltakelse i prosjektet. I tillegg bidro representanter fra kommunens helse- og omsorgtjenester, Helse Bergen, Fylkesmannen i Vestland, strømselskap og andre leverandører av kritisk infrastruktur og tjenester.

Les mer hos European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations som har finansiert finansierte prosjektet.