Gå tilbake til:
Du er her:

Strømstans i store byer

Hva skjer med helsetjenestene når strømmen forsvinner? Det skal Bergen kommune finne ut av i det internasjonale forskningsprosjektet Merepuv.

Koordinator for Merepuv i Bergen kommune er Jørgen Gullestad

Vi blir stadig mer avhengig av strøm for å få hverdagen til å gå rundt og løse utfordringer. Det er ikke stor sannsynlighet for omfattende og langvarige strømbrudd i Bergen i dag. Hvis det likevel skulle skje, kan konsekvensene blir store. Bergen deltar derfor i det EU-finansierte forskningsprosjektet Merepuv som skal gi mer kunnskap om hva som skjer, og hvilke tiltak som må settes i verk, hvis vi mister strømmen.

Merepuv er en forkortelse for «Methods and measures to enhance resilience against electric power outage in urban vital societal functions». Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leder prosjektet som er et samarbeid mellom utvalgte europeiske bysamfunn og -regioner i Norge, Nederland og Latvia.

Fra Norge deltar kommunene Bergen, Oslo og Stavanger. Mens Bergen ser på konsekvenser av strømstans i helsetjenestene, vil de andre se nærmere på nødetater og elektronisk kommunikasjon. Prosjektet varer fra 2018-2019.

Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap er ansvarlig for Bergens deltakelse i prosjektet. I tillegg bidrar representanter fra kommunens helse- og omsorgtjenester, Helse Bergen, Fylkesmannen i Vestland, strømselskap og andre leverandører av kritisk infrastruktur og tjenester.

Les mer hos European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations som finansierer prosjektet.