Gå tilbake til:
Du er her:

Dokumenter

Overordnet beredskapsplan - Administrativ del

Formålet med overordnet beredskapsplan er å beskrive hvordan beredskapen i Bergen kommune er organisert, samordnet og dokumentert.

(24.01.2019)

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Den overordnede og helhetlige ROS-analyse for Bergen kommune blir revidert i 2020.

(23.01.2020)