Gå tilbake til:
Du er her:

Innbyggerservice hjelper deg

Har du spørsmål om tjenester i Bergen kommune? Innbyggerservice i Kaigaten 4 kan hjelpe deg ved personlig henvendelse, per telefon, post/e-post, chat og Facebook.

Infoservice består av tre deler: Innbyggerservice, kopisenter og interndistribusjon.

Innbyggerservice

Innbyggerservice er kommunens sentrale servicetorg og ansikt utad. Senteret har ansvaret for hovedsentralbordet til Bergen kommune - tlf. 55 56 55 56.

 • Postadresse:
  Innbyggerservice
  Bergen kommune
  Postboks 7700
  5020 Bergen
 • Åpningstider:
  Mandag og fredag: 08.00-15.00
  Tirsdag, onsdag og torsdag: 08.00 - 20.00
  SOMMERTID: 08.00 til 15.00 alle dager, frem til 14. august.

Her er noen eksempler på hva du kan få hjelp til hos Innbyggerservice:

 • Få hjelp til å finne frem på kommunens nettsider
 • Ulike typer skjema (f.eks. søknadsskjema for legat, barnehageplass, bostøtte etc.)
 • Oversikt over utlyste interne/eksterne stillinger
 • Oversikt over saker til for eksempel bystyret, komitéer og byråd
 • Utlån av møterom
 • Hjelp til å finne frem i kommunal/offentlig forvaltning
 • Du får svar enten der og da eller får hjelp til hvordan du skal gå frem videre.

Kopisenteret
Til Infoservice hører også Kopisenteret i Rådstuplass 8. Kopisenteret produserer blant annet kommunale skjema, skolekalendere og årsplaner, årsrapporter, visittkort, brosjyrer, plakater og brevark.

Interndistribusjon
Interndistribusjon håndterer all internpost i Bergen kommune, med postfordeling og utkjøring av post til kommunale avdelinger og instanser.