Gå tilbake til:
Du er her:

Innbyggerservice hjelper deg

Har du spørsmål om tjenester i Bergen kommune? Innbyggerservice i Kaigaten 4 kan hjelpe deg ved personlig henvendelse, per telefon, post/e-post, chat og Facebook.

Innbyggerservice

Innbyggerservice er kommunens sentrale servicetorg og ansikt utad. Senteret har ansvaret for hovedsentralbordet til Bergen kommune - tlf. 55 56 55 56.

 • Postadresse:
  Innbyggerservice
  Bergen kommune
  Postboks 7700
  5020 Bergen

Her er noen eksempler på hva du kan få hjelp til hos Innbyggerservice:

 • Få hjelp til å finne frem på kommunens nettsider
 • Ulike typer skjema (f.eks. søknadsskjema for legat, barnehageplass, bostøtte etc.)
 • Oversikt over utlyste interne/eksterne stillinger
 • Oversikt over saker til for eksempel bystyret, komitéer og byråd
 • Utlån av møterom
 • Hjelp til å finne frem i kommunal/offentlig forvaltning
 • Du får svar enten der og da eller får hjelp til hvordan du skal gå frem videre.

Interndistribusjon
Interndistribusjon håndterer all internpost i Bergen kommune, med postfordeling og utkjøring av post til kommunale avdelinger og instanser.