Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjonsrådgivere

Informasjonsavdelingen har informasjonsrådgivere tilknyttet alle byrådsavdelingene, og er pressekontakt for dem.

Rådgiverne sin fremste målsetting er å sikre at innbyggerne får nødvendig informasjon om tjenester, rettigheter og plikter.

Gir råd og praktisk hjelp
Dette oppnås ved at informasjonsrådgiverne samarbeider tett med byrådsavdelingene og gir råd og praktisk hjelp til gjennomføring av informasjonstiltak, som for eksempel informasjon på nettsidene, gjennomføre presskonferanser og å utarbeide forskjellig informasjonsmateriell. Rådgiverne bidrar også til å utforme informasjonsstrategier og informasjonskampanjer.

Jobber for åpenhet
Informasjonsrådgiverne skal bidra til økt åpenhet i den kommunale virksomheten. Rådgiverne er et kontaktpunkt for mediene og fremskaffer fakta og bringer mediene i kontakt med fagansatte som kan gi utdypende informasjon.

Rådgiverne gir også ledere og ansatte i Bergen kommune råd om håndtering av mediehenvendelser. Et viktig formål med dette er å skape trygghet for kommunens ansatte i møtet med mediene og dermed bidra til å gi mediene gode arbeidsvilkår.

Internt i kommunen har rådgiverne en rolle som bindeledd mellom byrådsavdelingene og Seksjon informasjon. Rådgiverne rapporterer direkte til informasjonsdirektøren.