Gå tilbake til:
Du er her:

Redaksjonen er alltid på nett

Redaksjonen jobber mye med kommunens interne og eksterne nettsider, sosiale medier og publikasjoner til trykk.

Digitale flater

Redaksjonen har ansvaret for å produsere, redigere og prioritere nyheter på kommunens eksterne nettsider og interne nettsider, samt oppdatere presserommet og bidra i utarbeidelse og oppdatering av kampanjesider på nettsidene.

I tillegg kommer oppdatering av kommunens offisielle Facebook- og Twitter-sider.

Trykte flater, foto og profil

Det er også redaksjonen som lager Bergenseren og utformer Kommunetorget som står på trykk i Bergens Tidende hver søndag. Redaksjonen tar bilder og oppdaterer kommunens interne fotoarkiv, samt er bildekontakt for eksterne henvendelser.

Avdelingen bistår i utarbeidelsen av brosjyrer og annonsemateriell, samt generell informasjonsrådgivning. Redaksjonen forvalter også kommunens grafiske profil.

Beredskap

Redaksjonen deltar dessuten i beredskapssituasjoner med foto,informasjon til nettsider, i sosiale medier og annonser til trykk. Les mer om seksjonens rolle i beredskap.

Kontaktinfo

Henvendelser aom angår det som står over kan rettes til:

Det er WeB-gruppen som har det overordnede ansvaret for teknisk tilrettelegging og videreutvikling av nettsidene, informasjonsarkitektur, brukeropplevelse og universell utforming.