Gå tilbake til:
Du er her:

Informerer i kriser

Seksjon informasjon har en sentral rolle i beredskapssituasjoner.

I en beredskapssituasjon bidrar informasjonsavdelingen med rådgivning til de berørte, informasjon til presse, krisetelefon, informasjon gjennom nettsider og produksjon av annet informasjonsmateriell som for eksempel brev, brosjyrer og annonser på trykk i aviser.

Krisestab

Informasjonsdirektøren møter i kommunens kriseledelse, som styres av byrådet. Avdelingsleder for redaksjonen møter i krisestab. En medarbeider på Seksjon informasjon er til enhver tid i beredskap for å håndtere akutte behov for informasjon og mediehåndtering.

Gjennom hele året samarbeider Seksjon informasjon med Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap om å forbedre kommunens evne til å håndtere beredskapssituasjoner og informere i kriser. Kommunen har en egen beredskapsplan, og målsettingen er at alle kriser skal håndteres i henhold til denne planen.

Giardia og Utøya

Seksjon informasjon har de siste årene hatt en sentral rolle i utforming av informasjonsmateriell rundt kriser som Giardiaepidemien, raset ved Hatlestad terasse, streikesider for skolene, vaksinering mot svineinfluensa - A (H1N1), tragediene i Oslo og på Utøya m. fl.

Informasjon om arbeidet som ble gjort rundt dette, kan du få ved å henvende deg til Seksjon informasjon - Info.avd@bergen.kommune.no .