Gå tilbake til:
Du er her:

Profil

Velkommen til Bergen kommunes profilmanual.

Du kan laste ned profilmanualen i sin helhet her.

Dokumentet inneholder blant annet regler for bruk av logo og skrifttyper, retningslinjer for nettsider og trykksaker.

Anbefalt logo

Bergen kommunes hovedlogo har midtstilt navnetrekk under logoelementet (norsk og engelsk). Dette er hovedvarianten av logoen og den som først og fremst ønskes brukt. Skriften på teksten er svart. Logoen ønskes fortrinnsvis brukt på hvit bakgrunn og kalles Logo Høyde.

Alternativ logo

Logo med navnetrekk til høyre for logoelementet (norsk og engelsk) brukes der hovedlogoen ikke fungerer på aktuell flate. Logoen kalles Logo Bredde.

De overnevnte anbefalte logoer ligger til direkte nedlasting her.

I profilmanualen finner du andre logovarianter - for eksempel i svart/hvitt - som kan brukes dersom den anbefalte logoen ikke passer til ditt aktuelle bruksområde. For disse, kontakt Seksjon informasjon på redaksjonen@bergen.kommune.no. Spesifiser bruksområde og behov i e-posten.

Retningslinjer for bruk av logo

Bergen kommunes logo består av logoelement og navnetrekk i et fast definert, innbyrdes forhold, og skal kun brukes i sin helhet. Logoen er Bergen kommunes eiendom og kan ikke endres. Størrelsesforholdet mellom elementene må ikke endres. Bruk aldri kopier og logoer fra andre trykksaker. Logoen skal ikke spres videre til andre.

Bergen kommunes logo skal kun brukes av avdelinger, bydeler eller bedrifter i Bergen kommune, eller tiltak der Bergen kommune er medarrangør. All annen bruk skal skje i samråd med Seksjon informasjon. Logoen skal ikke benyttes til kommersiell bruk.

Skal logo benyttes i forbindelse med film, reklame, annonser, profileringsmateriell, webannonsering eller lignende, skal Seksjon informasjon godkjenne og se gjennom på forhånd hvordan logoen benyttes.

Alle kommunens virksomheter skal markere tilhørighet til kommunen ved bruk av kommunens logo og grafiske profil på alle sine trykksaker, også digitalt.

Logoens font er forbeholdt logoen alene, og skal ikke benyttes i noen annen sammenheng. Det er ikke mulig å få tilsendt fonten til bruk.