Gå tilbake til:
Du er her:

Visjon

Bergenserne skal vite ALT!...om kommunen sin – når de trenger det. Dette er visjonen som Seksjon informasjon jobber etter.

Visjonen ble lansert juli 2007 og skal rettlede både bergensere og ansatte i forhold til informasjon fra Bergen kommune. Målet er større åpenhet i kommunen.

Mer kunnskap om kommunen
Kommunen har et så omfattende tjenestetilbud at mange bergensere er i kontakt med kommunen hver eneste dag. Tanken er at jo mer innbyggere vet om kommunen sin, jo enklere blir det å forholde seg til denne store organisasjonen.

Åpenheten betyr selvsagt ikke at ansatte skal bryte taushetsplikt eller gi ut informasjon som er unntatt offentlighet, men som en hovedregel skal ansatte være åpen for henvendelser fra bergensere og publikum.

Hva mener bergenserne?
For Seksjon informasjon er det ikke bare et mål at bergenserne skal vite alt om kommunen sin, det er også et mål at kommunen skal vite alt om bergenserne.

Kommunen skal gi innbyggerne muligheter til å gi uttrykk for sine synspunkter. Gjennom undersøkelser måler Seksjon informasjon innbyggernes tilfredshet med eksempelvis infoservice, publikasjoner og nettsider. Bergen kommune er også på Facebook og Twitter der vi gjerne får innspill om ting ved kommunen som opptar innbyggerne.

SE www.facebook.no/bergenkommune og http://twitter.com/bergenkommune .