Gå tilbake til:
Du er her:

Offentlighet

Vi vil være en åpen kommune

Bergen kommune ønsker å legge til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen. I dette ligger også ansattes rett til å ta del i den offentlige debatten.

Offentlig innsyn

Side med snarveier til registre og journaler hvor kommunen ikke er bundet av taushetsplikt. Som politikerregisteret, offentlig journal, politisk saksregister og innsyn byggesak.

Kunngjøringer planer og utbygging

Det er lovpålagt å kunngjøre alle kommunale reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. Det skjer i avis (Kommunetorget) og på nett.

Min side - privat

Gjennom Min side får du tilgang til dine byggesaker, brev, søknader og fakturaer fra Bergen kommune.

Retningslinjer sosiale medier

Seksjon informasjon har utarbeidet retningslinjer for avdelinger, enheter og tjenester i Bergen kommune som ønsker å benytte seg av sosiale medier (Facebook, Twitter m.m.), og en veileder for ansatte.