Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss – Seksjon informasjon

Seksjon informasjon er kommunens sentrale kommunikasjonsfaglige enhet. Vår oppgave er å fortelle hva kommunen holder på med og kommunisere på en måte som gjør at vi møter bergenserne der de er.

Slik er vi organisert

Seksjon informasjon er en del av Byrådsleders avdeling. Seksjonen blir ledet av kommunikasjonsdirektør Eva Hille.

Seksjon informasjon er en stabsfunksjon i BLED med redaktøransvar for kommunens sentrale kommunikasjonskanaler. Seksjonen skal sikre kommunikasjonsfaglig samarbeid på tvers mellom byrådsavdelingene og utvikle kommunikasjonsstrategi, enhetlig visuell profil, samordne kommunens informasjonsberedskap og jobbe for demokrati og åpenhet.

Seksjonen koordinerer aktuelle budskap og pressemeldinger fra organisasjonen, gir medieråd sentralt og er kompetansemiljø på sosiale medier, foto, video og klart språk, statistikk og målinger. Vi gir også råd inn i digitale prosjekter og utvikling.

I seksjonen inngår Innbyggerservice, som er kommunens sentrale servicetorg og ansikt utad. De har ansvar for hovedsentralbordet til Bergen kommune, gir digital veiledning og svarer innbyggerne ved personlig fremmøte, på telefon, e-post, chat og Facebook. Interndistribusjon er en del av Innbyggerservice.

Kontaktinformasjon: 

Være der bergenserne er

Seksjon informasjon utarbeider også den overordnede kommunikasjonsstrategien for Bergen kommune. "Være der bergenserne er. Kommunikasjonsstrategi for Bergen kommune 2020-2026". Strategien er forankret i kommuneplanens samfunnsdel "Bergen 2030". Den gjelder for alle ansatte i Bergen kommune. Overordnete mål for kommunikasjon i Bergen kommune er å bygge tillit, engasjere for å fremme samarbeid og være fremtidsrettet.