Gå tilbake til:
Du er her:

Alternativ dag

Jeg minner om denne informasjonen som gikk hjem til alle, tidligere i høst: Tirsdag 17.12.19 vil Seljedalen skole tilby to alternative aktiviteter mellom klokken 8.30 og 11.

Alternativene er drøftet med FAU som anbefaler at skolen gjennomfører skoledagen på denne måten. FAU ønsker at skolen følger anbefaling fra Bergen kommune (rundskriv 20/2017) med at skolegudstjenester videreføres, dog ikke på avslutningsdagen i et semester siden en avslutning bør være samlende for alle elevene på skolen. Det skal også tilbys et likeverdig opplegg for de elevene som ikke ønsker å delta.

Jeg informerer her om de to ulike aktivitetene slik at foresatte sammen med sine barn kan ta elt valg om hvilken aktivitet de ønsker å delta på. Dere melder eleven aktivt på et av alternativene, i den kommende utviklingssamtalen dere skal ha her på skolen eller til elevens kontaktlærer.

Alternativ 1:

Trommesirkel på Seljedalen skole

Vi vil tilby en spennende og lærerik aktivitet på tvers av alderstrinn og i samspill med medelever. Med trommesirkel menes en gruppe mennesker som på en leken og uhøytidelig måte lager rytmisk øyeblikksmusikk sammen. Ingen tidligere trommeerfaring er nødvendig, og ingen risikerer å spille feil. Ved at elevene utnytter sine iboende rytmiske anlegg mens de spiller på trommer og rytmeinstrumenter skaper de sin egen unike musikk. Trommesirkel er en inkluderende form for samspill, der alle kan delta og lykkes. Elevene får her samhandle med hverandre på tvers av trinnene, skape noe sammen og fremføre for hverandre.

Alternativ 2:

Julegudstjeneste i Fyllingsdalen kirke.

Også i år er Seljedalen skole invitert til julegudstjeneste i Fyllingsdalen kirke. Elevene får høre historier om jul og julefeiring og i samarbeid med ansatte på skolen og i kirken skal elever på de ulike trinnene få delta aktivt i gudstjenesten. De fleste trinnene på skolen bidrar i gudstjenesten ved musikalske innslag, tekstlesing, lystenning og inngangsprosesjon. Det blir en tradisjonell julegudstjeneste etter den norske kirkes liturgi.

I forbindelse med denne dagen vil skolen informere om retten til å søke fritak fra aktiviteter.

Opplæringsloven § 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punkt. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.

Vennlig hilsen

Lene Hundvin

Rektor

Seljedalen skole