Gå tilbake til:
Du er her:

BARNE- OG FAMILIEHJELPEN INVITERER TIL PMTO-FORELDREGRUPPE

Kurset er rettet mot foreldre som opplever at samarbeidet mellom foreldre og barn er utfordrende.

Barne- og familiehjelpen i Fyllingsdalen/Laksevåg planlegger å starte opp PMTO-gruppe for foreldre som har barn i alderen 3-12 år.

Kurset er rettet mot foreldre som opplever at samarbeidet mellom foreldre og barn er utfordrende. Eksempler kan være at foreldre må gi mange beskjeder før barnet gjør som det får beskjed om, at daglige rutiner er preget av masing og kjefting.

Kurset vil gjennomgå ulike foreldreverktøy som har vist seg nyttig og effektive når foreldre og barn strever med å samarbeide og det blir mye kjefting, masing og uhensiktsmessige konsekvenser.

Noen av temaene på kurset er;

  • gode og effektive beskjeder,
  • ros og oppmuntring,
  • grensesetting,
  • tilsyn, problemløsning.

Kurset er praktisk rettet og vil ta utgangspunkt i dagligdagse situasjoner i familien. Dette kan f.eks. være morgenrutiner, leggerutiner, lekser, måltider og søskenkrangel.

Målet med kurset er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn, samt hjelpe foreldrene til å forstå hva barnet trenger av dem. På den måten kan fastlåste og uhensiktsmessige samspillsmønstre i familien snus. Ved å prøve ut og øve på konkrete måter å opptre på i hverdagen, endres de voksnes forståelse, væremåte og holdninger.

Kurset vil være på Vestkanten, mandager fra kl 12.30 – 15.00 (inkl. pause) og går over 12 ganger. Oppstart mandag 30.03.20 (uke 14).

Alle familier som melder sin interesse vil bli invitert inn til en kartleggingssamtale i forkant.

Ta kontakt med Barne- og familiehjelpen Fyllingsdalen/Laksevåg mellom kl 11.30 og 12.30 på nr.: 408 08 937 eller send mail til bfh3@bergen.kommune.no innen 21.02.2020