Gå tilbake til:
Du er her:

Nå er vi ferdig med andre uke med hjemmeskole

Denne nye hverdagen kom brått på oss, både her på skolen og for dere der hjemme. Plutselig skulle vi gjennomføre opplæring på en helt ny og ukjent måte for oss alle sammen.

Ved godt samarbeid og fantastisk innsats fra alle har vi nå holdt på i to uker, og vi lærer alle noe nytt hver dag.

 Regjeringen har bestemt at alle skoler vil fortsatt være stengt til og med 13.04.20. Før den tid vil det nok komme en ny avklaring på hva som skjer etter dette.

 Pedagogene på skolen har gjort en fantastisk jobb med å lage gode og varierte opplegg for elevene; med både praktiske og teoretiske oppgaver på nett og i bøker. Samtidig har mange av dem selv barnehagebarn og skolebarn hjemme som skal ha oppfølging. Det kan være vanskelig for lærerne å vite hvor listen skal legges for det pedagogiske opplegget, både når det gjelder nivå og omfang. Det er vanskeligere å tilpasse undervisningen for den enkelte når man ikke er i klasserommet sammen med eleven og kan gi umiddelbar respons. Det er også store variasjoner i hva den enkelte elev er mottakelig for, og vi vet at det er variasjoner i hjemmesituasjonen. Gjennom prøving og feiling og konstruktive tilbakemeldinger fra dere hjemme håper jeg at vi nå har klart å legge oss på et nivå som er gjennomførbart, men samtidig litt utfordrende for elevene. Ta gjerne kontakt med kontaktlærer dersom du ønsker tilpasninger for ditt barn.

Jeg minner om at undervisningstilbudet vil være redusert i denne perioden, men det er samtidig veldig viktig å huske på at arbeidet som skal gjøres hjemme ikke er lekser. Det er skolearbeid som elevene vanligvis arbeider med i inntil 5-6 timer her på skolen – i tillegg til lekser.

 Også andre medarbeidere ved skolen bidrar godt i disse dager.  Vi har et omsorgstilbud til elever hvor foresatte har yrker med samfunnskritiske funksjoner. Vi gjør det vi kan for at disse elevene skal ha en god dag her hos oss, med litt skolearbeid og litt lek og hobbyoppgaver. Assistentene gjør en kjempefin jobb med å aktivisere de få elevene som har behov for tilbudet her hos oss.

Tusen takk til dere foresatte! Deres hverdag er snudd på hodet og nå skal dere i tillegg til deres egne oppgaver i og utenfor hjemmet, ta dere av organisering av skolearbeid. Husk at det fortsatt er skolen som har hovedansvar for opplæringen, men vi er mer enn noen gang avhengige av dere for å få den gjennomført. Lærerne kan legge til rette for opplæringen men det er dere som må sørge for at barna kommer seg opp, og er pålogget til å gjøre skolearbeidet i hjemmet. Lærerne er tilgjengelig for veiledning og tilbakemelding for både dere og elevene, hver dag mellom klokken 9 og 14.

 Vi opplever at elevene jobber godt med, og tar skolearbeidet på alvor. Det er mye som er nytt og annerledes for dem i denne tiden og vi håper at daglig kontakt med noe kjent her fra oss, vil bidra til å lette situasjonen litt for dem også.

  Det kan være utfordrende tider for barn og unge som ønsker å være sammen med venner. Jeg minner derfor igjen om å ta FHI sine råd på alvor for å hindre smitte og ta hensyn til personer i risikogruppene. Begrens sosial kontakt mellom barn i denne ekstraordinære situasjonen, selv om jeg forstår at det er utfordrende.

Litt praktisk info:

  • Sykt barn meldes på vanlig måte til kontaktlærer, og de samme rutinene gjelder som ved vanlig drift.
  •  De som har fått plass i omsorgstilbudet tidligere, trenger ikke søke på nytt. For dere som har fått innvilget plass, gi beskjed til skolen hvis det er endringer og om hvilke dager barnet kommer i ordningen. Send mail til rektor og avdelingsleder SFO
  • Det er fortsatt mulig å søke om plass i ordningen og eventuelle søknader blir behandlet fortløpende. Vi minner om at ordningen nå er utvidet opp til 12 år for de som oppfyller kriteriene som er satt. Mer informasjon om omsorgsordningen kan du finne på Bergen kommune sine sider.
  • Dersom elever eller foresatte har behov for å snakke med noen på skolen, så er det alltid noen tilstede fra ledelsen. Kontortelefonen ved skolen er bemannet i tidsrommet 9.00 – 15.00 på telefon 53 03 69 00. Alle lederne er dessuten tilgjengelige på mail
  • Det er i dag publisert tips og ideer til foreldre på hjemmesiden til Bergen kommune. Listen er laget av rådgivere i Etat for skole, og har mange gode tips for aktiviteter for barn i alle aldre. Denne kan dere informere om til for eksempel FAU, på arbeidsplaner eller på skolens nettside.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/kommunens-tjenester/barnehage-og-skole/her-far-du-tips-og-inspirasjon-til-hva-du-kan-gjore-med-barna

  • Avdelingsleder Mette Mikkelsen begynte i ny jobb som rektor på Fjellsdalen skole 23.3. Alle henvendelser fra 5.-7. trinn som vanligvis ville gått til henne, bes nå gå direkte til rektor frem til ny avdelingsleder er ansatt og på plass.

Helt til slutt er det viktig for meg å si at det vil komme bedre tider igjen, og vi vil komme tilbake til en normal hverdag. Vi vet bare ikke helt når, akkurat nå.

Takk for at dere er med og bidrar i den dugnaden vi alle er en del av, og takk for godt samarbeid i en krevende tid!

 

Med vennlig hilsen

Lene Hundvin

Rektor