Gå tilbake til:
Du er her:

FAU

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer. Rådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Som FAU-representant, kan du:
  • bli kjent med skolens ledelse og virksomhet
  • bidra i arbeidet for en bedre skolehverdag for elevene
  • bidra til kvalitetsutvikling av skolen
  • bli kjent med andre foreldre