Gå tilbake til:
Du er her:

2022/2023 Skjold skole SFO

Årsplan inkluderer lokale vedtekter, årshjul og annen informasjon alle skal være kjent med.

I årsplan finner dere viktig informasjon om vedtekter, organisering, praktisk informasjon, årshjul osv. Årsplan er sendt ut på mail og alle skal være kjent med innholdet. 

Rutiner skoleåret 2022/2023

1. trinn har morgen-SFO i klasserommene sine og møter der.

2. 3. og 4. klasse møter inne på base 2, men fra klokken 0745 går barna ut og er ute på fremsiden frem til undervisningsstart.

Minner om at barn ikke blir etterlyst på morgen SFO. Det er valgfritt om man kommer, eller når man vil komme.

Etter undervisning kommer SFO personalet inn i klasserommet og overtar.

Søke redusert foreldrebetaling SFO 

(Man må først ha søkt og fått tilbud om SFO plass)