Gå tilbake til:
Du er her:

KJÆRE SKOLESTARTER 2022 m/foreldre

Her ligger en del viktig informasjon fra SFO til deg som har 1. klassing august 2022

1. 

Dersom barnet skal begynne på SFO må dere søke plass digitalt på https://vigilo.no.

2.

Når dere har søkt SFO plass digitalt på vigilo, må dere fylle ut skjema for påmelding til langdager på SFO i august:

https://forms.gle/GgWJULwE1ffg1c9d6

NB NB NB: De som har registrert at de kommer 1. august har fått en egen epost om oppstarklokkeslett, det er fordi det er veldig mange som kommer den dagen.

Har du en annen dag som oppstartdag kan du komme klokken 1000 første SFO dag!

3.

I årsplan finner dere viktig informasjon om oppstart på SFO, vedtekter, organisering, praktisk informasjon, årshjul osv. Alle skal være kjent med innholdet. 

4.

Man kan søke redusert foreldrebetaling i SFO. Husholdninger med samlet inntekt under 518 833  kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. For søknader som gjelder neste skole-/barnehageår, må skattemelding for 2021 vedlegges. Barnet må ha en aktiv SFO plass før man søker.

Mer info og søknadsskjema her: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo