Gå tilbake til:
Du er her:

Viktig oversikt over sikkerhetsregler ifht kommunikasjon SFO - hjem

Nå som Vigilo er kommet med en kommunikasjonsløsning har vi måttet revidere de innarbeidede trygghetsrutinene for faste avtaler /meldinger til SFO.

For å ha en forutsigbar ettermiddag på SFO, der voksne kan ha mest mulig fokus på barna og minst mulig fokus på daglig organisering rundt hentesituasjon må vi ha klare rammer og regler rundt faste avtaler og beskjeder til SFO.

1. 

Vi ønsker fremdeles at barna har en fast avtale rundt hentesituasjon og at meldinger i Vigilo kun er avvik fra den faste avtalen. 

Faste avtaler gjør SFO ettermiddagen trygg og forutsigbar.

2. 

Dersom det er avvik fra den faste avtalen må meldinger i Vigilo komme innen klokken 1000. 

Et eksempel på avvik fra fast avtale er: «I dag skal Y på vennegruppe til X, og blir hentet av X sine foreldre.» Dersom dere skal endre en faste avtale, kan dere f.eks. skrive: "Ny fast avtale: barnet skal gå hjem selv kl. 1500 hver dag".

Dersom meldinger kommer fortløpende risikerer vi at vi ikke får notert beskjedene ettersom vi ikke har mulighet til å logge inn å sjekke meldinger fortløpende gjennom dagen.

3.

Dersom noe uforutsatt oppstår, som dere ikke har fått gitt beskjed om i Vigilo før klokken 1000, må dere ringe basen for å sikre at beskjeden kommer frem. Basetelefonene er bemannet i SFO tid og vi leser ikke SMS.

SFO base 1 - 94504059 - 3a, 3b, 4a og 4b 
SFO base 2 - 99447225 - 2a og 2b 
SFO base 3 - 94527360 - 1a og 1b 

Å lage en fast avtale er den beste hjelpen dere kan gi oss for at vi kan ha mest mulig fokus på barna og minst mulig fokus på daglig organisering rundt hentesituasjon.