Gå tilbake til:
Du er her:

Fra 1. juni 2022 er det mulig å søke SFO-plass for skoleåret 2022/2023.

Info om søknadsprossessen nye 1. trinn

For elever på 1. trinn er følgende viktig ved søknad om SFO-plass: 

  • Velg SFO-år 2022/2023
  • Velg ønsket SFO-modell med benevnelse “1.trinn” .

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Ordningen gjelder fra skoleåret 2022/2023. 

Som følge av budsjettforliket i Stortinget har Bergen kommune vedtatt følgende priser for SFO 1. trinn høst 2022: 

  • Hel plass: 580 kroner
  • Redusert plass: Gratis
  • Morgenplass: Gratis

Hel plass og redusert plass faktureres for smøremåltid.

Foreldrebetaling følger av Opplæringsloven § 13-7 og fastsettes av bystyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Prisjusteringer kan forekomme i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. 

Ved oppstart på 2. trinn skoleåret 2023/2024 vil pris for SFO-plass endres til ordinær pris.