Gå tilbake til:
Du er her:

INFORMASJON OM "RØDT NIVÅ" FRA MANDAG 8. FEBRUAR 2021

Bergen kommune innfører strengere tiltak fra mandag 8. februar. Det innføres rødt nivå på alle trinn i grunnskolen.

Skjold skole holder åpent, men elevene på 5. trinn får hjemmeundervisning mandag 8. februar.

Disse trinnene møter som vanlig mandag 8. februar: 1. 2. 3. 4. 6. 7. og V -klassen.

SFO er åpen som vanlig.

Det vil bli annen inndeling i mindre kohorter på  2. trinn,  4. trinn og 5. trinn Kontaktlærere sender ut mer informasjon om organiseringen.