Gå tilbake til:
Du er her:

KJÆRE SKOLESTARTER 2022 m/foreldre

Her ligger en del viktig informasjon fra SFO til deg som har 1. klassing august 2022

1. 

Dersom barnet skal begynne på SFO må dere søke plass digitalt på https://vigilo.no.

Foreløpig melding fra vigilo: Søknadsportalen for å søke SFO-plass for 1. trinnselever høsten 2022 er ennå ikke åpnet. 

En ny ordning med reduserte priser for 1. trinnselever trer i kraft skoleåret 2022/2023. Mer informasjon kommer når ordningen er klar og du kan søke. 

Alle som søker får plass på SFO.

2.

Når dere har søkt SFO plass digitalt på vigilo, må dere fylle ut skjema for påmelding til langdager på SFO i august:

https://forms.gle/GgWJULwE1ffg1c9d6

3.

I årsplan finner dere viktig informasjon om oppstart på SFO, vedtekter, organisering, praktisk informasjon, årshjul osv. Alle skal være kjent med innholdet. 

4.

Man kan søke redusert foreldrebetaling i SFO. Husholdninger med samlet inntekt under 518 833  kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. For søknader som gjelder neste skole-/barnehageår, må skattemelding for 2021 vedlegges. Barnet må ha en aktiv SFO plass før man søker.

Mer info og søknadsskjema her: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo