Gå tilbake til:
Du er her:

Korona: Tilbake til en mer normal hverdag.

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal skolehverdag fra mandag 14. februar.

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder, og skal bare brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det.

Les mer på udir.no