Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Tilstandskartlegging av skolen

Etat for bygg og eiendom foretok i høst en kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til skolene i Bergen.

(03.04.2014)

Leselos

(06.02.2014)

PALS

Ådnamarka skule er en PALS skole. PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen. Hensikten med Pals er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø gjennom proaktive tilnærminger. Det blir lagt vekt på en samarbeidsbasert arbeidsform og utvikling av en felles skolekultur bygget på et godt skole-hjem samarbeid. For mer informasjon se informasjonsheftet som er vedlagt.

(18.10.2013)

Ådnamarka skule - satsingsområder

Ådnamarka skule er en barneskole, 1. - 7. trinn, som ligger i Arna og Åsane bydel. For skoleåret 2013 - 2014 har skolen 275 elever og ca 50 ansatte.

(06.02.2014)