Gå tilbake til:
Du er her:

SFO smørelunsj

SFO innfører smørelunsj fra 01.01.2018

Alvøen skole har frem til nå hatt fruktservering til barna  hver dag på SFO.

Nå har Bergen kommune vedtatt:

Fra og med 1.januar 2018 innføres det smøremåltid for alle barn i SFO som har hel plass eller morgen-/ettermiddagsplass.

Måltider er et viktig element i hverdagen i SFO og handler om mye mer enn det å bli mett. Måltidet har en pedagogisk funksjon på flere måter. Måltidet er en arena for sosial samhandling og kommunikasjon der det etableres fellesskap mellom barna og mellom barn og voksne. Å tilby sunn mat kan være med på å skape bevissthet om, og påvirke barnas kostholdsvaner. 

Hver dag skal SFO servere et enkelt og sunt smøremåltid.  For å skape en god ramme og god aktivitet rundt smøremåltidet, så legges det opp til at barna skal delta, lage til, dekke på bord, servere mat, rydde og vaske opp.

Det tas en kostpris på 245,- kr pr måned for smøremåltidet og dette legges på fakturaen fra 1.januar.

Smøremåltidet skal være enkelt og sunt med drikke, brødmat, knekkebrød og pålegg. Måltidet serveres på ettermiddagen, og det vil derfor ikke være et tilbud til de som kun har morgenplass.

Det er viktig at foresatte melder om eventuelle allergier til SFO, slik at det blir lagt til rette for dette.