Gå tilbake til:
Du er her:

Brukerundersøkelsen 2018

Bergen kommune gjennomfører sin årlige brukerundersøkelse fra 5. - 26. februar. En foresatt for hvert barn gis anledning til å uttale seg om skole- og SFO-tilbudet til sitt barn.

Formålet med brukerundersøkelsene er å få tilbakemelding fra foresatte om deres opplevelser og erfaringer med skolen og SFO. Foreldrenes tilbakemeldinger gir oss på skolen verdifull informasjon om hva vi lykkes med og hva vi kan jobbe videre med.

Dere vil få spørsmål om lesing, skriving, regning og realfag, digital kompetanse, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing, fysisk aktivitet, kunst og kulturfag, kommunikasjon med skolen og samarbeid mellom hjem og skole. Har du barn i SFO vil du få spørsmål om innhold, trivsel og rammene for SFO.

Dersom du er usikker på hva du skal svare på noen av spørsmålene i undersøkelsen, kan det være verdt å ta en titt på de nyhetsbrevene som sendes ut fra skolen. Disse ligger også her på hjemmesiden. Der kan du finne informasjon om ting som er gjennomført på skolen, resultater og informasjon om skolens satsingsområder.

Har du spørsmål til undersøkelsen, eller ikke mottatt undersøkelsen? Ta kontakt direkte med Rambøll Management Consulting på e-post, skjemasupport@ramboll.com eller telefon 40 90 33 00.