Gå tilbake til:
Du er her:

Byggearbeider ved Alvøen skole

Som en del av dere har sett, pågår det fremdeles en god del arbeid inne og ute på skolen.

Vi har fortløpende dialog med de ansvarlige for byggearbeidene, og jobber for at konsekvensene for elever og ansatte skal bli minst mulig. 


I går kveld ble fotballbanen klar for bruk igjen. Den har fått nytt dekke nærmest skolen, og hele banen er nå tilgjengelig for skolens elever. Skoleplassens øvre del der det har vært lagt ned mange nye rør er nå ferdig gruset og tilgjengelig for elevene. Asfaltering vil skje på et senere tidspunkt når de har tettet igjen resten av grøftene som ligger innenfor byggegjerdet.


Arbeidene inne i gymbygget er tilnærmet ferdig, med unntak utenfor helsesøster der det skal etableres nye toaletter.