Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldremøter

Neste uke er det foreldremøter på skolen. Med unntak av 1. trinn er det først 30 minutter felles i gymsalen før man går trinnvis/klassevis etter følgende oppsett:

Mandag 3. september for 5. - 7. trinn fra klokken 18.00-20.00 (18.00-18.30 i gymsalen).

Tirsdag 4. september for 1. trinn 18.00 - 20.00 (møter rett i klasserom/oppgitt sted).

Onsdag 5. september for 2.-4. trinn 18.00 - 20.00 (18.00 - 18.30 i gymsalen).

Se ellers info på læringsplanen for det enkelte trinn.


Vel møtt!