Gå tilbake til:
Du er her:

Midlertidig endring av skoleruten om morgenen

Det pågår veiarbeid ved snuplassen på Janaflaten. Dette arbeidet skal pågå frem til 28. september.

I forbindelse med dette, vil skolebussen som ankommer klokken 08.15 benytte Ramsvik snuplass (Nede i Janaveien).

Arbeidene vil også medføre at privatbiler ikke kan benytte snuplassen på Janaflaten i samme periode.