Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Rutiner ved ikke planlagt fravær for elever

Alvøen skole har utarbeidet nye rutiner for varsling ved ikke planlagt fravær for elever. Rutinene ligger som vedlegg til denne artikkelen.

(14.02.2018)

Oversikt over aktiviteter 2016-17

Her finner du oversikten over kartleggingsprøver, nasjonale prøver etc. for skoleåret 2017-18.

(06.09.2017)

Ordensregler og avtale for bruk av bergensskolens digitale nett

Ordensreglene og avtale om bruk av bergensskolens digitale nett ble vedtatt i samarbeidsutvalgsmøte 21.09.15

(27.02.2017)

Oversikt over kartleggingsprøver og utviklingstider 2015-2016

Her finner du en oversikt over tidspunkt for nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver ved Alvøen skole skoleåret 2015-16.

(11.09.2015)

Oversikt over aktiviteter 2014-2015

Her kan du se en oversikt over kartleggingsprøver,tester og utviklingssamtaler på Alvøen skole gjennom skoleåret. Planen kan endres i løpet av skoleåret.

(16.12.2013)

Retningslinjer for Alvøen skole ved behandling av enkeltvedtak etter § 9a

Skolemiljø er av stor betydning for elevers trivsel og læring. Hvis elever eller foresatte mener at skolen ikke ivaretar retten til et godt fysisk eller psykososial miljø skal de ta kontakt med skolen. Dette bør gjøres skriftlig. Skolen er forpliktet til å ta henvendelser alvorlig og behandle meldinger etter saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Her er Alvøen skoles retningslinjer for behandling av enkeltvedtak etter § 9a i Opplæringsloven. Bakerst finner du blant annet eksempler på henstilling om vedtak som kan leveres skolen.

(28.11.2017)

Leseguide til foresatte

Her finner du tips til hvordan du kan støtte ditt barn i leseopplæringen.

(24.05.2016)

Handlingsplan mot mobbing

Alvøen skoles mål er å hindre at mobbing oppstår - nulltoleranse er med på å hindre dette.

(12.02.2013)

Oppfølgingsplan nasjonale prøver

Oppfølgingsplan/rutiner nasjonale prøver utarbeidet desember 2012.

(21.01.2013)

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen

Denne forskriften gjelder for alle kommunale grunnskoler i Bergen i tillegg til skolenes egne Adferdsplaner.

(31.01.2012)

Informasjon til foreldre om Alvøen skoles 150-års jubiléum

Som kjent fyller Alvøen skole 150 år i 2012. Vi har laget en kort oversikt over "programmet" for året. Du finner det under: Skolens planer.

(08.09.2011)

Alvøen skoles Plan for et positivt elevmiljø

Planen er utarbeidet i samarbeid med FAU skoleåret 2010-11 og skal rulleres hvert år.

(01.09.2011)