Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Oversikt over kartleggingsprøver skoleåret 2018/19

Her finner du oversikt over kartleggingsprøver for skoleåret 2018/19

(11.09.2018)

Ordensregler

Alvøen skole har utarbeidet ordensregler i samsvar med Bergen kommune sine føringer.

(16.09.2018)

Rutiner ved ikke planlagt fravær for elever

Alvøen skole har utarbeidet nye rutiner for varsling ved ikke planlagt fravær for elever. Rutinene ligger som vedlegg til denne artikkelen.

(14.02.2018)

Oversikt over aktiviteter 2017-18

Her finner du oversikten over kartleggingsprøver, nasjonale prøver etc. for skoleåret 2017-18.

(19.04.2018)

Elevenes læringsmiljø - Retningslinjer for Alvøen skole ved behandling av saker etter § 9a

Skolemiljø er av stor betydning for elevers trivsel og læring. Hvis elever eller foresatte mener at skolen ikke ivaretar retten til et godt fysisk eller psykososial miljø skal de ta kontakt med skolen. Dette bør gjøres skriftlig. Skolen er forpliktet til å ta henvendelser alvorlig og behandle meldinger etter saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Her er Alvøen skoles retningslinjer for behandling av saker etter § 9a i Opplæringsloven. Bakerst finner du blant annet eksempler på henstilling om vedtak som kan leveres skolen.

(19.04.2018)

Leseguide til foresatte

Her finner du tips til hvordan du kan støtte ditt barn i leseopplæringen.

(24.05.2016)

Handlingsplan mot mobbing

Alvøen skoles mål er å hindre at mobbing oppstår - nulltoleranse er med på å hindre dette.

(19.04.2018)

Oppfølgingsplan nasjonale prøver

Oppfølgingsplan/rutiner nasjonale prøver utarbeidet desember 2012.

(21.01.2013)

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen

Denne forskriften gjelder for alle kommunale grunnskoler i Bergen i tillegg til skolenes egne Adferdsplaner.

(31.01.2012)

Informasjon til foreldre om Alvøen skoles 150-års jubiléum

Som kjent fyller Alvøen skole 150 år i 2012. Vi har laget en kort oversikt over "programmet" for året. Du finner det under: Skolens planer.

(08.09.2011)

Alvøen skoles Plan for et positivt elevmiljø

Planen er utarbeidet i samarbeid med FAU skoleåret 2010-11 og skal rulleres hvert år.

(01.09.2011)