Gå tilbake til:
Du er her:

Kjøring til og fra skolen

Det er en del som parkerer i kortere og lengre perioder i og i nærheten av rundkjøringen på Janaflaten.

Dette skaper problemer for skolebussen som ikke får snudd, og skaper farlige situasjoner for gående på vei til skolen. Vi ber derfor om at ingen parkerer i rundkjøringen eller langs veien, slik at det blir fri ferdsel og oversiktlig for både myke og harde trafikkanter.