Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

Søke SFO plass

Alle nye 1. trinns elever er velkommen til å søke SFO plass.

Pris- og plassalternativer Apeltun SFO

Fra og med 1. august 2019 er SFO åpen fra kl. 07.15. Se for øvrig Vedtektene for Apeltun SFO.

Rammeplan for SFO

Sammen i vennskap, lek og læring.